Lopende Projecten

LandRaad werkt op dit moment

o.a. aan:

 

• Doortrekking Rijksweg A-15

• Aanleg hoogwatergeul Veessen-

   Wapenveld

• Planschadeverzoeken  Doetinchem

• Onteigening agrariërs Rijksweg N18

• Advisering ondernemers Nieuw

   Reijerwaard, Ridderkerk

• Aan- en verkoop landbouwgronden

• Ruimte voor de Rivier, Olst

• Advisering diverse pachtgeschillen

Wilt u weten wat

cliënten van LandRaad

vinden?

lees hier hun ervaringen

 

Direct Contact

026 365 34 80

LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

Contact

Postbus 5486

6802 EL Arnhem

(t) 026 – 365 34 80

(f) 026 – 365 34 81

 

Bezoekadres: IJsselburcht 3,  Arnhem

 

LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED