Lopende Projecten

LandRaad werkt op dit moment

o.a. aan:

 

• Doortrekking Rijksweg A-15

• Aanleg hoogwatergeul Veessen-

   Wapenveld

• Planschadeverzoeken  Doetinchem

• Onteigening agrariërs Rijksweg N18

• Advisering ondernemers Nieuw

   Reijerwaard, Ridderkerk

• Aan- en verkoop landbouwgronden

• Ruimte voor de Rivier, Olst

• Advisering diverse pachtgeschillen

Wilt u weten wat

cliënten van LandRaad

vinden?

lees hier hun ervaringen

 

Direct Contact

026 365 34 80

LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

Diensten

LandRaad verleent haar diensten in bijna heel Nederland en adviseert ondernemers en burgers bij grote (infra-)werken, zoals bij de aanleg van de Blankenburgtunnel, de Betuweroute, de realisatie van het Leidse Rijn gebied Utrecht, de aanleg van de N18 en snelweg A15, Ruimte voor de Rivier, natuurcompensatie enz..

Maar ook als het gaat om meer kleinschalige, maar voor u zeker niet minder belangrijke vraagstukken gaat. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een fietspad, een wijziging van een bestemmingsplan, een planschadeverzoek. Als het gaat om dergelijke, vaak complexe kwesties, is het groot belang dat adequate kennis bij uw adviseur aanwezig is. Specialisme is hetgeen u hiervoor zoekt. Maak daarom kennis met onze vakgebieden.