"Oh, werkt de wet zo?"

Lopende Projecten

LandRaad werkt op dit moment

o.a. aan:

 

• Doortrekking Rijksweg A-15

• Aanleg hoogwatergeul Veessen-

   Wapenveld

• Planschadeverzoeken  Doetinchem

• Onteigening agrariërs Rijksweg N18

• Advisering ondernemers Nieuw

   Reijerwaard, Ridderkerk

• Aan- en verkoop landbouwgronden

• Ruimte voor de Rivier, Olst

• Advisering diverse pachtgeschillen

Wilt u weten wat

cliënten van LandRaad

vinden?

lees hier hun ervaringen

 

Direct Contact

026 365 34 80

LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

Regelgeving wordt steeds complexer. Denk aan regels rond ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), milieuvergunningen, Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), fiscaal recht enz. Wij stellen waterdichte overeenkomsten voor u op en geven u ter zake kundig juridisch advies. Zo nodig overleggen wij voor u met uw bank, accountant, fiscalist en notaris.

 

Ook regels rond zakelijke rechten (erfdienstbaarheden, vruchtgebruik enz.) zijn voor de bewoners van het landelijk gebied van groot belang. Doordat LandRaad zich dagelijks met dit soort kwesties bezig houdt, zijn wij in staat onze kennis up-to-date te houden en u van een grondig advies te voorzien. En vergeet niet: het is beter vooraf te vragen, dan achteraf te repareren!

Juridisch advies grondzaken

Diensten