"Oh, werkt de wet zo?"

LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

Reviews

 

Albert Hassink

“Ik ben trots op onze nieuwe Natuurboerderij Villa Bakhuis en zeer tevreden over de dienstverlening van Frans Kütschruiter”.

 

Frans Reuvers

“Mijn bedrijf lag volgens het Bedrijvenpark Medel behoorlijk in de weg, dus moest ik opkrassen naar elders. Ik kreeg een tip om LandRaad in Arnhem eens te bellen voor advies. Nou, daar heb ik geen spijt van gehad; die jongens hebben echt verstand van zaken. Petje af!”

 

lees hier meer ervaringen

Lopende Projecten

LandRaad werkt op dit

moment o.a. aan:

• Doortrekking Rijksweg A15

• Aanleg hoogwatergeul

   Veessen-Wapenveld

• Dijkverzwaring/Dijkversterking

• Planschadeverzoeken

• Onteigening bedrijven Ridderkerk

• Advies projectontwikkeling

   woningbouw en industrie

• Ontzanding Maasprojecten

• Advisering diverse pachtgeschillen

Regelgeving en contracten

Regelgeving wordt steeds complexer en verandert ook vaak. Denk aan regels rond ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), fiscale regels, huur, pacht en erfpacht. De adviseurs van LandRaad zijn juridisch geschoold en geven u kundig juridisch advies. Wij stellen waterdichte (koop)overeenkomsten, huur- en pachtcontracten enz. voor u op en zo nodig overleggen wij voor u met uw bank, accountant, fiscalist en notaris.

 

Rechten  van opstal, erfdienstbaarheden, kabels en leidingen

Ook regels rond zakelijke rechten, waarbij u moet denken aan het recht van opstal, erfdienstbaarheden, het recht van vruchtgebruik enz. zijn voor de bewoners van het landelijk gebied van groot belang. Wij onderhandelen voor u met professionele partijen als Tennet, Gasunie, Vitens, Enexis en Nuon over het (ver)leggen van kabels en leidingen, gasbuizen, trafohuisjes enz. Doordat LandRaad zich dagelijks met dit soort kwesties bezig houdt, zijn wij in staat onze kennis up-to-date te houden en u van een grondig advies te voorzien. En vergeet niet: het is beter vooraf te vragen, dan achteraf te repareren!

 

Juridisch advies grondzaken

Diensten