Lopende Projecten

LandRaad werkt op dit moment

o.a. aan:

 

• Doortrekking Rijksweg A-15

• Aanleg hoogwatergeul Veessen-

   Wapenveld

• Planschadeverzoeken  Doetinchem

• Onteigening agrariërs Rijksweg N18

• Advisering ondernemers Nieuw

   Reijerwaard, Ridderkerk

• Aan- en verkoop landbouwgronden

• Ruimte voor de Rivier, Olst

• Advisering diverse pachtgeschillen

Wilt u weten wat

cliënten van LandRaad

vinden?

lees hier hun ervaringen

 

Direct Contact

026 365 34 80

LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

Nieuws

Klik op onderstaande links om de artikelen te kunnen lezen

 

Boerderij Vandaag 29 april 2016

“Onteigening: trage procedures groter probleem dan de regels”.

 

Vee & Gewas 2 april 2016

“Véél vragen bij plan regels onteigening te veranderen”.

 

Arrest Hoge Raad 25 september 2015

“Bijzondere geschiktheid van een zandwinplas: over water, klei en geld……”

Cliënt LandRaad wint onteigeningsprocedure van de Staat der Nederlanden

 

Vee & Gewas 11 juli 2015

“Onteigening: nieuwe kans met schadevergoeding”.

 

Artikel De Gelderlander juni 2015

“73 mille om daling waarde woning”.

Planschade vanwege het Bedrijventerrein A18 in Wehl/Doetinchem.

 

Artikel Quote maart 2014

“Bodemprocedures”.

Lees over de wereld van grondzaken, over speculanten en over de (diepe) valkuilen.

 

Artikel Gelderlander A15 18 februari 2014

“A15 adviseur belangrijk”.

Over het nut en de noodzaak van een onteigeningsadviseur.