"Het gaat wel over ons bedrijf"

Lopende Projecten

LandRaad werkt op dit moment

o.a. aan:

 

• Doortrekking Rijksweg A-15

• Aanleg hoogwatergeul Veessen-

   Wapenveld

• Planschadeverzoeken  Doetinchem

• Onteigening agrariërs Rijksweg N18

• Advisering ondernemers Nieuw

   Reijerwaard, Ridderkerk

• Aan- en verkoop landbouwgronden

• Ruimte voor de Rivier, Olst

• Advisering diverse pachtgeschillen

Wilt u weten wat

cliënten van LandRaad

vinden?

lees hier hun ervaringen

 

Direct Contact

026 365 34 80

LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

Eigendom is één van de belangrijkste verworvenheden in onze samenleving. Aantasting van uw eigendom is dan ook een zeer ingrijpende zaak, zeker als het gaat om uw bedrijf, woning of uw grond. De Grondwet en de Onteigeningswet kennen zeer strenge regels waaronder onteigening mag plaats vinden; uitgebreide rechtspraak heeft het onteigeningsrecht verder uitgewerkt. LandRaad kent deze wetten en regels. Als u te maken krijgt een (dreigende) gedwongen verkoop van uw eigendom aan de overheid is dergelijke kennis onmisbaar om een, voor u passende schadeloosstelling af te dwingen. Doordat LandRaad nimmer voor de overheid werkt, bent u verzekerd van een onafhankelijk advies. Kijkt u eens bij onze Projecten (boven, in de navigatiebalk), dan dan leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

 

LET OP: De wet zegt dat u zich mag laten bijstaan door een onteigeningsdeskundige.  Van u kan namelijk niet worden verwacht dat u voldoende kennis hebt van dit soort zaken en waar u ook niet om hebt gevraagd. Daarom moeten de kosten hiervoor door de overheid betaald worden. Maak hiervan gebruik. Het is immers belangrijk genoeg!

Onteigening

Diensten