"Moet ik waardevermindering accepteren?"

Lopende Projecten

LandRaad werkt op dit moment

o.a. aan:

 

• Doortrekking Rijksweg A-15

• Aanleg hoogwatergeul Veessen-

   Wapenveld

• Planschadeverzoeken  Doetinchem

• Onteigening agrariërs Rijksweg N18

• Advisering ondernemers Nieuw

   Reijerwaard, Ridderkerk

• Aan- en verkoop landbouwgronden

• Ruimte voor de Rivier, Olst

• Advisering diverse pachtgeschillen

Wilt u weten wat

cliënten van LandRaad

vinden?

lees hier hun ervaringen

 

Direct Contact

026 365 34 80

LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

De overheid neemt dagelijks heel veel besluiten, waar u direct mee in aanraking kunt komen en die in uw nadeel kunnen uitpakken. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan (waardevermindering van uw woning/bedrijf), het verhogen van een dijk (uitzichtschade), of het (tijdelijk) afsluiten van uw straat (omzetschade van uw bedrijf). U kunt door dit soort besluiten direct financiële schade ondervinden, die door de overheid als planschade of als nadeelcompensatie aan u vergoed moeten worden. LandRaad kent de spelregels voor dergelijke schadeverzoeken, stelt de geleden schade vast en verhaalt deze voor u op de overheid.

Planschade

Diensten