"Moet ik waardevermindering accepteren?"

Lopende Projecten

LandRaad werkt op dit moment

o.a. aan:

 

• Doortrekking Rijksweg A-15

• Aanleg hoogwatergeul Veessen-

   Wapenveld

• Planschadeverzoeken  Doetinchem

• Onteigening agrariërs Rijksweg N18

• Advisering ondernemers Nieuw

   Reijerwaard, Ridderkerk

• Aan- en verkoop landbouwgronden

• Ruimte voor de Rivier, Olst

• Advisering diverse pachtgeschillen

Wilt u weten wat

cliënten van LandRaad

vinden?

lees hier hun ervaringen

 

LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

De overheid neemt dagelijks heel veel besluiten, waar u direct mee in aanraking kunt komen en die in uw nadeel kunnen uitpakken. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan (waardevermindering van uw woning/bedrijf), het verhogen van een dijk (uitzichtschade), of het (tijdelijk) afsluiten van uw straat (omzetschade van uw bedrijf). U kunt door dit soort besluiten direct financiële schade ondervinden, die door de overheid als planschade of als nadeelcompensatie aan u vergoed moeten worden. LandRaad kent de spelregels voor dergelijke schadeverzoeken, stelt de geleden schade vast en verhaalt deze voor u op de overheid.

Planschade

Diensten