LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

Projecten Landraad

• Kinderdagverblijf Pepeloentje

• Dijkverzwaring/Dijkversterking

• Verplaatsing agrarisch bedrijf

• Natuurboerderij Bakhuis bindt

   landbouw en natuur

• Doortrekking Rijksweg A15

• Aanleg hoogwatergeul

   Veessen-Wapenveld

• Planschadeverzoeken

• Onteigening bedrijven Ridderkerk

• Advies projectontwikkeling

   woningbouw en industrie

• Ontzanding Maasprojecten

• Advisering diverse pachtgeschillen

Reviews

 

Albert Hassink

“Ik ben trots op onze nieuwe Natuurboerderij Villa Bakhuis en zeer tevreden over de dienstverlening van Frans Kütschruiter”.

 

Frans Reuvers

“Mijn bedrijf lag volgens het Bedrijvenpark Medel behoorlijk in de weg, dus moest ik opkrassen naar elders. Ik kreeg een tip om LandRaad in Arnhem eens te bellen voor advies. Nou, daar heb ik geen spijt van gehad; die jongens hebben echt verstand van zaken. Petje af!”

 

lees hier meer ervaringen

Projecten