"Schadebepaling, complexer dan ik dacht"

Lopende Projecten

LandRaad werkt op dit moment

o.a. aan:

 

• Doortrekking Rijksweg A-15

• Aanleg hoogwatergeul Veessen-

   Wapenveld

• Planschadeverzoeken  Doetinchem

• Onteigening agrariërs Rijksweg N18

• Advisering ondernemers Nieuw

   Reijerwaard, Ridderkerk

• Aan- en verkoop landbouwgronden

• Ruimte voor de Rivier, Olst

• Advisering diverse pachtgeschillen

Wilt u weten wat

cliënten van LandRaad

vinden?

lees hier hun ervaringen

 

Direct Contact

026 365 34 80

LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

De taxateurs van LandRaad zijn gecertificeerd en opgenomen in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), voor zowel de Kamers Landelijk en Agrarisch Vastgoed als Bedrijfsmatig vastgoed. Permanente bijscholing garandeert de vereiste kwaliteit van onze waardetaxaties van uw onroerende zaken, waarbij afstemming met uw accountant en fiscalist voor ons een vereiste is. Wij taxeren voor u onder meer bedrijfsoverdrachten, bedrijfsbeëindiging, pachtwaarderingen en stellen schadetaxaties voor diverse doeleinden op, zoals planschadetaxaties en taxaties ter bepaling van nadeelcompensatie (bijv. peilbesluiten e.d.)

Taxaties

Diensten