LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

Reviews

 

Albert Hassink

“Ik ben trots op onze nieuwe Natuurboerderij Villa Bakhuis en zeer tevreden over de dienstverlening van Frans Kütschruiter”.

 

Frans Reuvers

“Mijn bedrijf lag volgens het Bedrijvenpark Medel behoorlijk in de weg, dus moest ik opkrassen naar elders. Ik kreeg een tip om LandRaad in Arnhem eens te bellen voor advies. Nou, daar heb ik geen spijt van gehad; die jongens hebben echt verstand van zaken. Petje af!”

 

lees hier meer ervaringen

Lopende Projecten

LandRaad werkt op dit

moment o.a. aan:

• Doortrekking Rijksweg A15

• Aanleg hoogwatergeul

   Veessen-Wapenveld

• Dijkverzwaring/Dijkversterking

• Planschadeverzoeken

• Onteigening bedrijven Ridderkerk

• Advies projectontwikkeling

   woningbouw en industrie

• Ontzanding Maasprojecten

• Advisering diverse pachtgeschillen

Wie zijn wij

Huub Jansen (1962) studeerde rechten in Utrecht (economisch publiek- en bedrijfsrecht) en voltooide daarvoor de HEAO in Enschede (Economisch-Linguïstische richting).

 

Huub is beëdigd rentmeester en lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Rentmeesters (NVR); daarbinnen is hij voorzitter van de Kennisclub Bestuurs- rechtelijke Schadevergoedingen. Hij is als gecertificeerd taxateur Landelijk en Agrarisch Vastgoed ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs te Rotterdam (lid no. RT 506482205) en doceerde (onteigenings)recht aan de Hogeschool Van Hall-Larenstein te Velp. Verder is hij lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VVOR) en de Vereniging voor Vastgoed Juristen (VVJ). Huub is ingeschreven in het register DOBS.

 

Contact: 06 53 814 219

hpgjansen@landraad.nl

Huub Jansen

Frans Kütschruiter (1964) begon zijn loopbaan als zelfstandig agrarisch rentmeester/adviseur in 1996, in welke functie hij veel agrarische bedrijven taxeerde, daarvoor had hij reeds het Makelaarsdiploma (SVM) en het Diploma WOZ-taxateur behaald, gevolgd door de opleiding Grondverwerving en Schadevergoeding. Frans is gespecialiseerd in complexe schadetaxaties, agrarisch vastgoed en kent de boerenwereld van binnenuit.

 

Frans is als gecertificeerd taxateur Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Bedrijfsmatig Vastgoed ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs te Rotterdam (lid nr RT 704613548) en is als beëdigd rentmeester lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Rentmeesters (NVR). Daarnaast is hij lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VVOR) en is hij als onteigeningsdeskundige ingeschreven in het Register DOBS, het deskundigenregister voor onteigening en bestuursrechtelijke schadevergoedingen.

 

Contact: 06 53 29 59 76

fkutschruiter@landraad.nl

Frans Kütschruiter