"Oh, werkt de wet zo?"

LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

Projecten LandRaad

Reviews

 

Eric en Marion Albers, melkveehouders te Drempt (Gld.)

“Marion en ik denken dat de toevoegde waarde van Huub, naast zijn kennis van contracten, wet- en regelgeving en de lokale grondmarkt, voor ons ook zat in zijn vermogen om het overzicht te houden over het gehele proces. Hierdoor hebben wij de juiste keuzes kunnen maken”. Klik hier voor het hele verhaal van de verplaatsing van hun boerderij van Twello naar Drempt.”

 

Jean-Paul Ten Hag, melkveeveehouder in Haaksbergen:

LandRaad heeft ons bijgestaan toen RWS direct naast onze ligboxenstal een weg wilde aanleggen; daar heeft Huub Jansen een stokje voor gestoken. Inmiddels hebben we een nieuwe stal kunnen bouwen. Ook voor andere grondzaken doen we nu beroep op Huub. Voor ons een vertrouwenspersoon!”

 

lees hier meer ervaringen

Regelgeving en contracten

Regelgeving wordt steeds complexer en verandert ook vaak. Denk aan regels rond ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), fiscale regels, huur, pacht en erfpacht. De adviseurs van LandRaad zijn juridisch geschoold en geven u kundig juridisch advies. Wij stellen waterdichte (koop)overeenkomsten, huur- en pachtcontracten enz. voor u op en zo nodig overleggen wij voor u met uw bank, accountant, fiscalist en notaris.

 

Rechten  van opstal, erfdienstbaarheden, kabels en leidingen

Ook regels rond zakelijke rechten, waarbij u moet denken aan het recht van opstal, erfdienstbaarheden, het recht van vruchtgebruik enz. zijn voor de bewoners van het landelijk gebied van groot belang. Wij onderhandelen voor u met professionele partijen als Tennet, Gasunie, Vitens, Enexis en Nuon over het (ver)leggen van kabels en leidingen, gasbuizen, trafohuisjes enz. Doordat LandRaad zich dagelijks met dit soort kwesties bezig houdt, zijn wij in staat onze kennis up-to-date te houden en u van een grondig advies te voorzien. En vergeet niet: het is beter vooraf te vragen, dan achteraf te repareren!

 

Juridisch advies grondzaken

Diensten