"Moet ik waardevermindering accepteren?"

LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

Projecten LandRaad

Reviews

 

Mr. Dominique van Dijk, onteigeningsadvocaat bij VanGoud Advocaten, Arnhem:

“ik schakel LandRaad graag in als deskundig bureau in onteigeningszaken. Constructief en ter zake zeer kundig”.

 

Ruud en Wil Meijer, akkerbouwerbedrijf in Epse/Deventer:

“De gemeente Deventer heeft ons  moeten uitkopen vanwege  de aanleg van het bedrijvenpark A1. Onze adviseur, Huub Jansen van  LandRaad, heeft ons prima bijstaan in dat toch langdradige proces; ambtelijke molens draaien echt langzaam. Samen hebben we een nieuwe locatie gevonden, aangekocht en gerealiseerd. We wonen en werken nu op een prachtige nieuwe plek in Epse. Terugblikkend zijn we, al met al, zeer tevreden!!”

 

lees hier meer ervaringen

Wat is planschade?

De overheid neemt dagelijks allerlei rechtmatige besluiten, maar die toch   behoorlijk nadelig voor u kunnen uitpakken. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan, wat kan leiden tot waardevermindering van uw woning of bedrijf,  het verhogen van een dijk vanwege dijkversterking, wat uitzichtschade tot gevolg kan hebben of het (tijdelijk) afsluiten van de winkelstraat, wat leidt tot omzetschade van uw bedrijf. De financiële schade die u hiervan ondervindt, moet door de overheid als planschade of als nadeelcompensatie aan u vergoed worden.

 

Wordt alle planschade vergoed?

Vergoedingen van planschade worden beperkt door wetgeving en jurisprudentie. Zo hangt toekenning van planschade onder meer af van het moment van eigendomsverwerving, van voorzienbaarheid van planologische ontwikkelingen en van een mate van ‘eigen risico’. LandRaad kent de spelregels voor dergelijke schadeverzoeken, stelt de geleden schade vast en verhaalt deze voor u op de overheid.

Let op: bij planschade gaat het om het vergelijken van planologische regimes (bestemmingsplannen) en niet om de feitelijke situatie in de omgeving en juist dat gegeven vraagt om specialistische kennis. Planschadekwesties zijn dan ook (helaas) complexer dan veel mensen denken.

 

Planschaderisico analyse

LandRaad verzorgt ook analyses voor particuliere partijen om, voorafgaand aan een door een burger of bedrijf gewenste wijziging van een bestemmingsplan, het risico van mogelijke planschade financieel te bepalen. Gemeenten vragen doorgaans om dergelijke analyses en sluiten hiervoor dan een zg. planschade-overeenkomst met de opdrachtgever.

Planschade

Diensten